Arborii de sequoia care stârnesc curiozitatea


sequoia General Sherman, California, USA
sequoia General Sherman, California, USA (Photo credit: Wikipedia)

   Oricât de multe am crede că știm despre lumea înconjurătoare experiența ne dovedește că există încă aspecte care ne stârnesc uimirea. Un element de acest fel este reprezentat de arborii atipici, prezenți în anumite părți ale globului, aceștia impresionează prin formă, înălțime și  grosime. Fără îndoială pe Pământ există mii de specii de arbori, fiecare se distinge prin aspectul creat de condițiile în care crește, altitudine, temperatură și sol. Arborii de sequoia sunt unele dintre cele mai curioase specii de arbori, trei dintre aceștia au trăsături demne de Cartea Recordurilor.

            În Parcul Național Sequoia din California regăsim un arbore de sequoia, denumit General Sherman. Cu o vârstă de 2200 de ani și cu o înălțime de 83, 8, masa sa lemnoasă ajunge la 6000 de tone. Vârsta nu este o problemă pentru acest copac, continuă să crească în fiecare an mărindu-și volumul.

            Tot arbore de sequoia este și General Grant din Parcul Național King’s Canyon, acesta are o circumferință mai mare de 1 metru decât a lui General Sherman, acesta însemnând 32, 77 metri. Limita de înălțime în cazul arborilor de sequoia este fără îndoială o curiozitate, cel mai înalt a ajuns la 115, arborele Hyperion, măsurând cât o clădire cu 30 de etaje.

Ca să ajungi acolo, să vezi arborii gigantici îți recomand: generatoare electrice o-mac  dar şi o o moto coasă din multele motocoase o-mac.ro

 Related articles

The General Sherman Giant Sequoia
The General Sherman Giant Sequoia (Photo credit: www78)
English: General Sherman Tree, Giant Sequoia N...
English: General Sherman Tree, Giant Sequoia National Park, California, USA. (Photo credit: Wikipedia)
See file name
See file name (Photo credit: Wikipedia)
Particip la campaniile Blog awards
Particip la campaniile Blog awards

Fara titlu, fără comentarii


Primăria Oltenita se străduiește din greu să modernizeze orașul, să facă lucruri bune pentru cetățeni.

Din păcate primăria nu reușește să se facă destul de bine înțeleasă datorita lipsei de transparenta în activitatea sa și atunci apar întrebări legitime ale contribuabilului.

La sfârșit de an am decis să pun punct atacurilor către autoritatea locală. Totuși mai am de scris un articol în care vreau să cer  lămuriri.

Primul punct de care vreau sa ma leg este realizarea sensurilor giratorii din oraș. Iata extrase din contractul pentru lucrări

Contract de lucrări
nr. 2537 1 din 16.L1.20L2
Preambul:
ln temeiul ordonanței de urgenta a Guvernului nr.3412006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare, în baza Notei Justificative înregistrată sub nr. 25344116.11.2072, s-a incheiat prezentul contract de prestari servicii cu respectarea următoarelor clauze:
1. Parțile contractante
1.1 PRIMARIA MUNICIPIULUI OLTENITA, Cu sediul in b-dul Republicii, nr.40, avand cod fiscal 4294103 si cont deschis la Trezorena Oltenita sub nr. RO05TREZ20221300205XXXXX, reprezentata legal prin Primar – Ţone Petre, în calitate de achizitor, pe de o parte
și

1.2 S.C. FIDO IMPEX S.R.L., cu sediul în mun. Oltenita, Str. Cuza Voda nr. 117, judetul Călărași, având Cod Unic de Înregistrare 13680685 si nr. de ordine in Registrul Comerțului J51/16/02.02.2001, reprezentata prin doamna- Nicolae Florica, având funcția de reprezentant legal, in calitate de prestator,pe de alta parte.

…………………………….

Clauze obligatorii
4. Obiectul și prețul contractului
4.1 – Prestatorul se obliga sa presteze serviciile: „Amenajare sens giratoriu în intersecția b-dul Tineretului cu b-dul Republicii” în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.
4.2 – Achizitorul se obliga sa plătească prestatorului prețul convenit in prezentul contract pentru îndeplinirea contractului de servicii: „Amenajare sens giratoriu în intersecția b-dul Tineretului cu b-dul Republicii”.
4.3. – Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către achizitor, este de 56.729,35 lei (cincizecisisasemiisaptesutedouazecisinoua lei si35%)fără TVA, respectiv 12846,65 euro fără TVA. (cursul euro la data de 15.11.2012 este de 4,5379
lei).
5. Durata contractului
5.1 – Durata prezentului contract este de la data emiterea ordinului de începere a lucrărilor pana la data de 31 12.2012, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional.
5.2 – Prezentul contract încetează sa mai producă efecte după efectuarea tuturor obligațiilor ce le revin
parților………..

Dar eu am niște nelămuriri cu termenele de execuție. Iată cum arăta sensul giratoriu la 1 decembrie 2012

Această prezentare necesită JavaScript.