Bugetul de pensii o ia la vale


images

După cum anunță Agerpres, potrivit unui proiect de rectificare a bugetului asigurărilor sociale de stat, publicat de Ministerul Finanțelor Publice, subvenția de la bugetul de stat pentru sistemul public de pensii va fi diminuată cu 680,4 milioane lei.

Motivația găsită de minister este: majorarea veniturilor sistemului public de pensii cu suma de 8,6 milioane lei, prin majorarea veniturilor curente cu suma de 689 milioane lei și diminuarea subvenției acordată de la bugetul de stat cu 680,4 milioane lei, ca şi alte astfel de alte venituri posibile.

Ce m-a făcut să scriu despre aceasta este : La titlul ‘Asistență socială’ cheltuielile Casei Naționale de Pensii Publice se majorează cu suma de 23 milioane lei ca urmare a achitării drepturilor de pensie obținute pe bază de hotărâri judecătorești definitive și irevocabile pentru beneficiarii de pensie de serviciu, în conformitate cu Legea nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, cu modificările ulterioare. Ia de la muritorul de rând şi dă celor ce au fost favorizați dintotdeauna.

Printre altele în proiect se arată că s-a micșorat numărul de pensionari: „La casele de pensii sectoriale, cheltuielile se diminuează cu suma de 13,2 milioane lei ca urmare a scăderii la 151.900 persoane a numărului mediu de pensionari plătiți pe primele 10 luni din 2014 față de 152.200 persoane, numărul avut în vedere la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat aprobată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2014.”   Sursa Agerpres

 Dă doamne să moară pensionarii să nu mai cheltuiască guvernul cu ei! Politică social democrată.