Doamnă Victoria Nuland luminați-ne!


Nuland

Ms.Victoria Nuland, in connection with Your statements from October 2, 2014 concerning on the European leaders and the quality of their governance, we would like clarification.
Romania is in full campaign! Your message statement, without a specific address leads to interpretations of the press.
1. USA supports for future president Victor Ponta
2. US no suport for future president Victor Ponta
These ambiguous messages, damaging to countries, that You refer to in your speech.
I call on you to clarify misunderstandings about this speech! Romania is on the brink! Help us have a save!

Doamna NULAND, în legatură cu declarațiile dumneavoastra din 2 octombrie 2014, referitor la liderii din Europa si la calitatea actului lor de guvernare, am dori lămuriri.
România se află în plină campanie electorală! Afirmaţia dumneavostră fără o adresă precisă, duce la interpretări din partea presei.
1. SUA susţine pe Victor Ponta la presedentie
2. SUA nu susţine pe Victor Ponta la presedentie
Aceste mesaje ambigue dăunează ţărilor la care faceţi referire în discursul dumneavoastră.
Fac apel la dumneavoastră în vederea clarificării neînţelegerilor legate de acest discurs! România este pe marginea prăpastiei! Ajutați-ne s-o salvăm!

Remarks

Victoria Nuland
Assistant Secretary, Bureau of European and Eurasian Affairs
Center for European Policy Analysis
Washington, DC
October 2, 2014