Guvernul s-a hotarât să scape de noi


Hotărârea nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

Hotărârea care intră în vigoare de la 1 iunie 2014 este destul de restrictivă în ce privește  acordarea serviciilor decontate de casele de sănătate, către medici, pentru asistența medicală a pacienților. Textul legii îl găsiți aici. 

Asta este situaţia, dar sunt indignat că nu se face public în același fel serviciile către categoriile de persoane prevăzute în legi speciale, aşa cum spune în textul legii:

Art 20

(1)Pentru categoriile de persoane prevăzute în legi speciale, care beneficiază de asistenţă medicală gratuită suportată din Fond, în condiţiile stabilite de reglementările legale în vigoare, casele de asigurări de sănătate decontează suma aferentă serviciilor medicale furnizate prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază, care cuprinde atât contravaloarea serviciilor medicale acordate oricărui asigurat, cât şi suma aferentă contribuţiei personale prevăzute pentru unele servicii medicale ca obligaţie de plată pentru asigurat, în condiţiile prevăzute în norme.

Ca să vedeţi de ce avantaje beneficiază aceste categorii citiți şi „Pensiile militarilor comunisti trebuie desfiintate

Atunci ce fel de politică social democrată duce PSD, atunci când creează nişte caste privilegiate iar marea masă a oamenilor sunt lăsate să moară?

 Mi-aduc aminte de un film în care un negru din America a luat ostatici într.un spital din SUA pentru că i s-a refuzat un transplant de inimă fiului său pentru că nu avea bani suficienți să plătească operația pentru că asigurarea sa nu acoperea costul acesteia.Filmul s-a terminat cu bine. dar până la urmă cred că şi la noi se va ajunge la astfel de acțiuni disperate.