Cotele apelor râurilor din România. Avertizări!


 

Date furnizate de INHGA

Harta hidrometeorologicã INHGA19.04 2014
Harta hidrometeorologicã INHGA 19.04 2014

Având în vedere situația hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, se actualizeazã Avertizarea hidrologică nr.13 din 19.04.2014 ora 14:30, după cum urmează:

COD ROªU
Pe râul Pârâul Câinelui amonte S.H. Vârtoapele – confluenþa cu râul Vedea şi pe râul Teleorman în zona S.H. Tãtãrãştii de Sus (judeþul Teleorman), pe râul Teleajen sector aval de S.H. Moara Domneascã ºi pe râul Prahova aval de confluenþa cu Teleajen ºi pe râul Ialomiþa pe sectorul aval de confluenþa cu Prahova – S.H. Coșereni (judeþele Prahova ºi Ialomiþa).
Menþionãm cã AVERTIZARILE HIDROLOGICE COD ROSU au fost instituite la nivel local ºi vor fi în continuare detaliate ºi actualizate, funcþie de evoluþia situaþiei hidrologice, de cãtre A.B.A Argeº-Vedea pentru bazinul Vedea, respectiv de A.B.A. Buzãu-Ialomiþa pentru bazinul Ialomiþa.

COD PORTOCALIU
Pe Ialomiþa în zona S.H. Siliºtea Snagovului ºi pe sector aval S.H. Coºereni – S.H. Ciochina (judeþele Ilfov şi Ialomiþa), pe Vedea sector S.H. Buzești – S.H. Vãleni și pe afluentul sãu Teleorman (judeþele Olt și Teleorman), pe râul Neajlov (judeþele Dâmboviþa și Giurgiu).

COD GALBEN
 Pe râurile din bazinele hidrografice: Coşuştea (judeþul Mehedinþi), Jiu – sector aval Rãcari (judeþul Dolj), Olteţ – sector aval S.H. Oteteliş (judeţele Olt şi Vâlcea), Vedea – aval Vãleni (judeþul Teleorman), pe unii afluenți ai Argeșului (Potop și Dâmbovnic)-judeţele Argeş şi Dâmboviþa , râul Prahova aval S.H. Prahova – amonte confluenþã cu Teleajen (judeþul Prahova) și pe râul Ialomiþa sector aval S.H. Ciochina (judeţul Ialomița).

  Se ridicã CODUL PORTOCALIU ºi CODUL GALBEN de pe celelalte râuri avertizate anterior.

 Harta cu codurile şi semnificaţia acestora se anexeazã.
In funcţie de evoluþia fenomenelor hidrometeorologice vom reveni cu actualizarea prognozei hidrologice. Se impune urmãrirea  evoluþiei situaþiei hidrometeorologice, în conformitate cu „Regulamentul privind gestionarea situaþiilor de urgenþã generate de inundaþii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcþii hidrotehnice, poluãri accidentale pe cursurile de apã ºi poluãri marine în zona

*) COD GALBEN: Risc de viituri sau cresteri rapide ale nivelului apei neconducand la pagube semnificative, dar necesita o vigilenta sporita in cazurile de activitati sezoniere si/sau expuse la inundatii. Depasire COTE DE ATENTIE;
COD PORTOCALIU: Risc de viituri generatoare de revarsari importante susceptibile de a avea impact semnificativ asupra vietii colectivitatilor si sigurantei bunurilor si persoanelor. Depasire COTE DE INUNDATIE;
COD ROSU: Risc de viituri majore. Amenintare directa si generalizata asupra sigurantei persoanelor si bunurilor. Depasire COTE DE PERICOL.

Pentru cotele apelor Dunării ciţi aici