Înălțarea Domnului!


Înălțarea Domnului


      
Înălțarea este unul  dintre cele 12 mari Praznice Împărătești ale Bisericii noastre. În aceasta zi prăznuim momentul în care, în prezenţa apostolilor Săi, Domnul nostru, lisus Hristos s-a înălțat la cer de pe Muntele Măslinilor. Aceasta a avut loc la 40 de zile de la Înviere.
        Întâlnindu-se Iisus cu ucenicii după înviere, și deschizându-le mintea ca sa priceapă Scripturile, le-a spus: „aşa este scris și asa trebuie sa pătimească Hristos și sa învieze din morți a treia zi (…) Voi sunteți martorii acestora. Şi iată. Eu trimit peste voi făgăduința Tatălui Meu; voi însă ședeți în cetate, pana ce va veți îmbrăca cu putere de sus. Şi i-a dus afara pana spre Betania și, ridicându-și mâinile, i-a binecuvântat. Si pe când îi binecuvânta, S-a despărțit de ei și S-a înălțat la cer. Iar ei, închinându-se Lui, S-au întors în Ierusalim cu bucurie mare”(Luca 24:45-52).
În Faptele Apostolilor se spune: Iisus s-a arătat ucenicilor timp de patruzeci de zile „vorbind cele despre împărăția lui Dumnezeu. Şi cu ei petrecând le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte făgăduința Tatălui, pe care (a zis El) ați auzit-o de la Mine: Că Ioan a botezat cu apa, iar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt, nu mult după aceste zile (…) Ci veți lua putere, venind Duhul Sfânt peste voi, și îmi veți fi Mie martori în Ierusalim și în toată Iudeea și în Samaria și până la marginea Pământului. Şi acestea zicând, pe când ei priveau, S-a înălțat și un nor L-a luat de la ochii lor”.
Înălțarea Domnului este totodată o garanție și a înălțării noastre: „Iar Eu când Mă voi înalță de pe pământ, îi voi trage pe toți la Mine„, (Ioan 12:32). Nu este vorba numai de o înălțare spirituala, ci va participa și trupul nostru. După cuvintele Sf.Pavel aceasta va avea loc după învierea celor adormiți și a transformării trupurilor celor aflați în viaţă în trupuri nestricăcioase și nemuritoare: „Nu toți vom muri, dar toți ne vom schimba (…) Caci trâmbița va suna și morții vor învia nestricăcioși, iar noi ne vom schimba. Caci trebuie ca acest trup stricăcios sa se îmbrace în nestricăciune și acest (trup) muritor sa se îmbrace în nemurire” (I Corinteni, 15:51-53).

Salve de puşti, muzică şi mici, astea sunt ofertele marilor credincioşi, care fie sub sutană fie sub haine de mireni, caută mântuirea în faţa oamenilor, nu a lui Dumnezeu.