De 1 Decembrie! Cum a fost şi cum nu mai este!


Istoricul Nicolae Iorga descrie încoronarea de la Alba-Iulia în revista Ilustraţia din noiembrie 1922: ” (…) Spre ceasurile nouaă, invitaţii se adună în biserică (…). Lângă fetele tinere ale Ducelui de York şi infantelui spaniol, buna privire senină a ducelui de Genova, alb, dar drept şi plin de spirit ostăşesc. Dar cine atrage mai mult căutăturile e mareşalul Foch. (…) zdrobitorul fiarei germanice pornită în ultimul ei avânt turbat (…). Sosesc domniţele, două din ele acum Regine ale unor ţări prietene – Elisabeta şi Marioara. (…) Lângă ele prinţesa Ileana, care, oriunde se va muta, va duce cu dânsa ceva din neamul nostru în însuşi numele de poesie pe care-l poartă. (…). Urale anunţă intrarea Regelui, Reginei şi a fiilor Lor. Ele par a nu veni numai din rândurile ostaşilor, ci, adânci, cu îndelung răsunet, din fundul veacurilor care s-au zbuciumat şi au pătimit ca să ajungem noi aici. Ferdinand al României e stăpânit de gânduri, şi licărirea obişnuită de voiciune şi iniţiativă a dispărut un moment din ochii Reginei. Ceremonia mistică prin care trebuie să treacă pentru a fi regi încoronaţi, purtând şi altfel decât titlul «mila lui Dumnezeu» îi impresionează vădit. Mitropoliţii a patru ţinuturi româneşti (…) fac serviciul. (…) Se scot din altar coroanele: coroana din oţel a Regelui, simplă şi aspră ca o zi de luptă, coroana de aur cu pietre scumpe a Reginei, croită după foarte vechi forme tradiţionale, culese de pe pereţii bisericilor. Se desfaşoară mantiile strălucitoare de aurarie. (…) În sunetul clopotelor nouă, dulce ca argintul, în bubuitul tunurilor, în strigătul vesel al mulţimilor (…). Momentul e solemn şi adânc mişcător. Regele şi Regina se înveşmântează în lungile şi grelele mantii. Domnul românesc iea apoi coroana după obiceiul napoleonian introdus de înaintaşul său, şi o aşază liniştit şi singur pe fruntea Sa. Aplecându-se către Regină, care se înclină uşor, îi aşază pe bucle juvaierul scânteietor de focuri – o sărută. Sunt multe regine pe lume (…), dar una singură care să fi meritat prin atâta durere şi prin atâta hotărâre în apărarea dreptului şi onoarei patriei sale coroana care într-o zi s-a coborât pe capul ei. O ştie toată această mulţime, în ochii careia fulgeră bobul de margaritar al unei lacrime nobile. Şi în tăcerea care se impune cu greu aramii din turn şi bucuriei din miile de suflete, regele vorbeste şigur, apăsat. Aminteşte opera lui Carol I-iu (…). Şi cu vorbe care sunt în adevăr smulse din sufletul lui religios, el chiama în ajutor Scriptura, ca să ceară în acest ceas lucrul cel simplu şi mare: să ne iubim puţin între noi iubindu-l pe dânsul. După ceasul ospeţelor în sălile improvizate – parada, regele trece în revistă ostaşii săi. Cadrul e măreţ, unic. În fund, lângă cenuşia suliţă a turnului catolic ridicându-se din vechiul amestec de ziduri, complexul de cladiri nouă al bisericii de încoronare. Pe înaltele pârghii, lungi steaguri tricolore cu pajurea ţarei, multe, nesfârşite foşnesc în uşorul vânt pe care l-ai zice venit anume, ca să înlăture ultimii stropi ai ploii care fuge. (…) Regele apare în fruntea oaspeţilor săi princiari, Maresalul Foch călăreşte între ofiţerii francezi cari l-au întovărăşit la noi. (…) Un stol de generali urmează pe Domnul lor. Şi un singur strigăt se ridică din mulţime până la ţăranii înşiraţi supt steaguri la picioarele dealului, când Regina soseşte supt bonetil de grenadir, care da o înfăţisare de extraordinară tinereţe şi voioşie fetei sale frumoase, strunindu-şi blândul cal alb ascultător. (…). Şi oastea începe a trece. Ceasuri întregi şirurile ei se vor desfăşura, în valuri albastre unduind elegant la sunetele unei muzici neoboşite, care loveste cu un fel de fanatism instrumentele. Infanterie, vânători de munte, artilerişti, cavalerie. (…) Calaretii se risipesc în brumele albastre ale serii. Regina-şi învârte râzând calul cuminte. Tocmai în fund coviltirul de nori se frânge. Dungi mari roşii glorifică apusul tragic. Apoi ele se sting şi o dulce lumină cuprinde toata zarea. E apoteoza. ” N. Iorga

Cod roşu roşu pentru România


Ne mai trebuie 24 de Voturi!  Declaraţia lui Viorel Hrebenciuc  în iunie 2010 Mi-aduc aminte că numărătoare voturilor ajunsese să scadă până la 6. Tot în acea perioadă făceam un comentariu pe blogul dlui că numărătoarea de voturi este ca ceade ouă. Nu ştii exact câte găini ouă a doua zi.

Mă întreb cum va ieşi numărătoarea din ziua votului! Nu nu vreau să mai rămână Băsescu! Îmi pun apoi întrebarea legitimă: cine îl va înlocui. La ultima suspendare a fost înlocuit de un om cu multă minte şi mult bun simţ. Acum când se bate lumea şi pe preşedenţia senatului, cine va conduce ţara până la viitoarele alegeri prezidenţiale? Sper să nu se ajungă la asasinate politice ca în perioada 1937- 1938. Nu vreau lupte de stradă! Vor suferi cei nevinovaţi. Vor muri cei nevinovaţi.

Am am făcut aceste remarci pentru că nu-mi place ce se întâmplă în PSD! Circ, ţigănie, certuri de mahala. Nu mă pronunţ asupra faptului că domnul Mircea Geoană a fost exclus din PSD. Sunt motive pro şi contra. Modul în care s-a făcut excluderea mi se pare un vodevil de proastă calitate. Nu ştiu de ce oameni care l-au susţinut vin acum cu invective la adresa dumnealui, explică apelativele folosite mai demult în legătură cu inteligenţa sa. Trebuia ca lucrurile să se spele în familie.

Nu îmi mai fac speranţe deşarte că votul pentru suspendare va întruni numărul de voturi necesare. Nu uitaţi totuşi că la  la referendumul anterior nu s-a a întrunit numărul necesar de voturi.  Băsescu are două atuuri: lehamitea populaţiei faţă de ceea ce se întâmplă şi un nucleu al electoratului său fidel bine organizat. Gâlceava opoziţiei nu face decât să-i întărească poziţia. Şi nu uitaţi de Carol al II-lea. Vreţi să faceţi din Băsescu un astfel de personaj?

Opoziţie dragă, nu încerca să îţi întăreşti poziţia în teritoriu prin oameni dubioşi! Opoziţie dragă, lasă gâlceava. Treci la acţiune.

LEGE Nr. 176 din 1 septembrie 2010


CAPITOLUL I
Declararea averii şi a intereselor

ART. 1
(1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică următoarelor categorii de persoane, care au obligaţia declarării averii şi a intereselor:

……

30. aleşii locali;
31. persoanele cu funcţii de conducere şi de control, precum şi funcţionarii publici, inclusiv cei cu statut special, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul tuturor autorităţilor publice centrale ori locale sau, după caz, în cadrul tuturor instituţiilor publice;
32. persoanele cu funcţii de conducere şi de control din cadrul unităţilor sistemului de învăţământ de stat şi unităţilor de stat din sistemul de sănătate publică;
33. personalul încadrat la cabinetul demnitarului în administraţia publică

LEGE Nr. 176 din 1 septembrie 2010

Citiţi acest : Tabel nominal cu membrii Consiliului local al Municipiului Olteniţa. Spuneţi ce credeţi. Este luat cu copy paste de pe site.ul Primăriei. La fel stă şi primarul Milescu Costinel! Dacă nu este greşeala administratorului site-ului, atunci e grav. Oare este vorba despre dispreţul acestora faţă de lege şi faţă de cetăţeanul care i-a votat?

Numele si prenumele Forma politica CV Declaraţie de interes Declaratie de avere
Cercel Florian PNL CV Declaraţie de interes Declaratie de avere 2008
Ciupitu Ionel PNL CV Declaraţie de interes Declaratie de avere 2008
Constantin Gheorghe PC CV Declaraţie de interes Declaratie de avere 2008
Drăgan Cristina PNTCD CV Declaraţie de interes Declaratie de avere 2008
Eclemea Ovidiu PNL CV Declaraţie de interes Declaratie de avere 2008
Eftene Florin PD-L CV Declaraţie de interes Declaratie de avere actualizată
Filimon Mihai PSD CV Declaraţie de interes Declaratie de avere 2008
Grigore Alin Ciprian PC CV Declaraţie de interes Declaratie de avere actualizată
Leonard Petre nu mai este membru in consiliu. PD-L CV Declaraţie de interes Declaratie de avere actualizată
Matei Gheorghe PD-L CV Declaraţie de interes Declaratie de avere actualizată
Lungu Gheorghe PSD CV Declaraţie de interes Declaratie de avere 2008
Petre Eugen Ştefan PNTCD CV Declaraţie de interes Declaratie de avere 2008
Petrescu Fanel PNL CV Declaraţie de interes Declaratie de avere 2008
Stănimir Ion PSD CV Declaraţie de interes Declaratie de avere 2008
Teodoru Liliana Bebe PSD CV Declaraţie de interes Declaratie de avere 2008
Ţone Petre PSD CV Declaraţie de interes Declaratie de avere 2008
Tudorache Safta PNL CV Declaraţie de interes Declaratie de avere 2008
Vieru Adrian PD-L CV Declaraţie de interes Declaratie de avere 2008
Viorel Pironea PD-L CV Declaraţie de interes Declaratie de avere 2008
 

Seamănă cu ceva din istoria de azi a României?


La 10 martie 1933, împotriva lui Maniu s-a declanşat o uriaşă campanie mediatică, în legătură cu afacerea Skoda [83]. Acesta era acuzat că în timpul guvernului său a fost semnat contractul de la 17 martie 1930, cu firma cehoslovacă Skoda, în condiţii total dezavantajoase pentru statul român, în schimbul unor comisioane substanţiale, obţinute de cei care l-au negociat şi care aveau girul lui Maniu. Liderul naţional-ţărănist a replicat imediat, negând categoric o asemenea acuzaţie, dar guvernul Vaida a procedat la cenzurarea discursurilor sale, în care o ataca pe Elena Lupescu şi camarila regală, care ar fi pus la cale această blasfemie. Ca urmare a situaţiei create, Maniu a demisionat la 2 aprilie 1933 din funcţia de preşedinte al PNŢ,rămânând un simplu membru al acestui partid.

Enciclopediaromaniei.ro

Marele Urs se zbârleşte: „Rusia s-ar putea implica într-un război nuclear”


© РИА Новости. Сергей Казак
© РИА Новости. Сергей Казак

Sursa Ria Novosti

În anumite condiţii, Rusia, poate  fi nevoită să se  implice, într-un conflict care implică armele nucleare, a declarat joi, şeful Statului Major al Forţelor al  armate ruse, general de armată, Nikolai Makarov
Dacă te uiţi atent la ceea ce se întâmplă la frontierele noastre, în acest moment, devine clar faptul că riscul de implicare a Rusiei în conflicte locale a crescut„, a spus Nikolai  Makarov, referindu-se la „încercările de a integra Ucraina şi Georgia în Alianţa Atlantică. „
„În anumite condiţii, conflictele locale şi regionale ar putea escalada în utilizarea a armelor nucleare,” – a spus Makarov în cursul şedinţei a Camerei Publice a Federaţiei Ruse.

Camera publică a Federaţiei Ruse a fost constituită, în conformitate cu legea federala „Camera publică a Federaţiei Ruse . În conformitate cu legea, Camera publică este aleasă din trei în  trei ani şi este responsabilă pentru interacţiunea cetăţenilor cu autorităţile guvernamentale şi locale, ia în considerare nevoile şi interesele cetăţenilor, protejează drepturile şi libertăţile lor în raport cu modul de dezvoltare şi punere în aplicare a politicii publice, şi exercită un control public asupra activităţilor  puteri.

Da, se zbârleşte şi nu este bine. De vină sunt americanii care vor să îşi extindă Imperiul Yankeu în toată lumea! Cred că Yankei mai au nevoie de câteva d’alde 11 septembrie! Poate se mai liniştesc şi ei!