Iniţiativă legislativă


Motivare:23 de gânduri despre „Iniţiativă legislativă

 1. Codul penal defineşte luarea de mită şi darea de mită… Nu putem vorbi despre mituitor şi mituit, cum nu putem vorbi despre violator şi violat… Se defineşte infracţiunea şi atât, pe urmă se leagă infractorul de infracţiune. Haideţi să vă postez întreg capitolul, deşi este mai lung, pentru a vedea că s-ar putea să numiţi mită ceva ce este deja definit ca o altă infracţiune.

  Art. 246. – Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor
  Fapta functionarului public, care, în exercitiul atributiilor sale de serviciu, cu stiinta, nu îndeplineste un act ori îl îndeplineste în mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o vatamare intereselor legale ale unei persoane se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

  Art. 247. – Abuzul în serviciu prin îngradirea unor drepturi
  Îngrãdirea, de cãtre un functionar public, a folosintei sau a exercitiului drepturilor unei persoane ori crearea pentru aceasta a unei situatii de inferioritate pe temei de rasã, nationalitate, etnie, limbã, religie, gen, orientare sexualã, opinie, apartenentã politicã, convingeri, avere, origine socialã, vârstã, dizabilitate, boalã cronicã necontagioasã sau infectie HIV/SIDA, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

  Art. 248. – Abuzul în serviciu contra intereselor publice
  Fapta functionarului public, care, în exercitiul atributiilor sale de serviciu, cu stiinta, nu îndeplineste un act ori îl îndeplineste în mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o tulburare însemnata bunului mers al unui organ sau al unei institutii de stat ori al unei alte unitati din cele la care se refera art. 145 sau o paguba patrimoniului acesteia se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

  Art. 2481. – Abuzul în serviciu în forma calificata
  Daca faptele prevazute în art. 246, 247 si 248 au avut consecinte deosebit de grave, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

  Art. 249. – Neglijenta în serviciu
  Încalcarea din culpa, de catre un functionar public, a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasa, daca s-a cauzat o tulburare însemnata bunului mers al unui organ sau al unei institutii de stat ori al unei alte unitati din cele la care se refera art. 145 sau o paguba patrimoniului acesteia ori o vatamare importanta intereselor legale ale unei persoane, se pedepseste cu închisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda.
  Fapta prevazuta în alin. 1, daca a avut consecinte deosebit de grave, se pedepseste cu închisoare de la 2 la 10 ani.

  Art. 250. – Purtarea abuziva
  Întrebuintarea de expresii jignitoare fatã de o persoanã, de cãtre un functionar public în exercitiul atributiilor de serviciu, se pedepseste cu închisoare de la o lunã la un an sau cu amendã.
  Amenintarea sãvârsitã de cãtre un functionar public, în conditiile alin. 1, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendã.
  Lovirea sau alte acte de violentã sãvârsite de cãtre un functionar public, în conditiile alin. 1, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendã.
  Vãtãmarea corporalã sãvârsitã de cãtre un functionar public, în conditiile alin. 1, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 6 ani.
  Vãtãmarea corporalã gravã sãvârsitã de cãtre un functionar public, în conditiile alin. 1, se pedepseste cu închisoare de la 3 la 12 ani.

  Art. 251. – Abrogat.

  Art. 252. – Neglijenta în pastrarea secretului de stat Neglijenta care are drept urmare distrugerea, alterarea, pierderea sau sustragerea unui document ce constituie secret de stat, precum si neglijenta care a dat prilej altei persoane sa afle un asemenea secret, daca fapta este de natura sa aduca atingere intereselor statului, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.

  Art. 253. – Abrogat.

  Art. 2531. – Conflictul de interese
  Fapta functionarului public care, în exercitiul atributiilor de serviciu, îndeplineste un act ori participã la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, sotul sãu, o rudã ori un afin pânã la gradul II inclusiv, sau pentru o altã persoanã cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncã în ultimii 5 ani sau din partea cãreia a beneficiat ori beneficiazã de servicii sau foloase de orice naturã, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea dreptului de a ocupa o functie publicã pe duratã maximã.
  Dispozitiile alin. 1 nu se aplicã în cazul emiterii, aprobãrii sau adoptãrii actelor normative.

  Art. 254 – Luarea de mita
  Fapta functionarului care, direct sau indirect, pretinde ori primeste bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori accepta promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri, se pedepseste cu închisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.
  Fapta prevazuta în alin. 1, daca a fost savârsita de un functionar cu atributii de control, se pedepseste cu închisoare de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
  Banii, valorile sau orice alte bunuri care au facut obiectul luarii de mita se confisca, iar daca acestea nu se gasesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

  Art. 255 – Darea de mita
  Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în modurile si scopurile aratate în art. 254, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
  Fapta prevazuta în alineatul precedent nu constituie infractiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de catre cel care a luat mita.
  Mituitorul nu se pedepseste daca denunta autoritatii fapta mai înainte ca organul de urmarire sa fi fost sesizat pentru acea infractiune.
  Dispozitiile art. 254 alin. 3 se aplica în mod corespunzator, chiar daca oferta nu a fost urmata de acceptare.
  Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat în cazurile aratate în alin. 2 si 3.

  Art. 256 – Primirea de foloase necuvenite
  Primirea de catre un functionar, direct sau indirect, de bani ori de alte foloase, dupa ce a îndeplinit un act în virtutea functiei sale si la care era obligat în temeiul acesteia, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
  Banii, valorile sau orice alte bunuri primite se confisca, iar daca acestea nu se gasesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

  Art. 257. – Traficul de influenta
  Primirea ori pretinderea de bani sau alte foloase ori acceptarea de promisiuni, de daruri, direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul, savârsita de catre o persoana care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar pentru a-l determina sa faca ori sa nu faca un act ce intra în atributiile sale de serviciu, se pedepseste cu închisoare de la 2 la 10 ani.
  Dispozitiile art. 256 alin. 2 se aplica în mod corespunzator.

  Art. 258. – Fapte savârsite de alti functionari
  Dispozitiile art. 246 – 250 privitoare la functionari publici se aplica si celorlalti functionari, în acest caz maximul pedepsei reducându-se cu o treime.

  Apreciază

 2. Cu alte cuvinte…

  Dacă doriţi schimbarea legislaţiei în cea ce priveşte mita, ar trebui o lege care să modifice Codul Penal şi nu o lege specială pentru mită. Cu o astfel de lege puteţi modifica definirea mitei şi cuantumul pedepsei.

  O astfel de lege are un conţinut de tipul…

  Art. 1 Se modifică art. X, alin Y, lit Z din Legea nr.15 din 21 iunie 1968 Codul Penal. Acesta va avea următorul text:
  Şi aici se pune textul modificat

  Se poate adăuga un articol, se poate abroga un articol. Noua lege trebuie însă să modifice acolo unde este definită deja infracţiunea, nu poate fi o nouă lege care să definească mita astfel încât să avem mai multe definiţii pentru acelaşi lucru.

  Apreciază

 3. Mita are deja o definiţie în Codul Penal, TITLUL VI, Capitolul I, Infractiuni de serviciu sau în legatura cu serviciul. Nu pot exista 10 legi cu 10 definiţii diferite pentru acelaşi lucru.
  În Codul Penal mita este definită astfel…

  Art. 254 – Luarea de mita
  Fapta functionarului care, direct sau indirect, pretinde ori primeste bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori accepta promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri, se pedepseste cu închisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.
  Fapta prevazuta în alin. 1, daca a fost savârsita de un functionar cu atributii de control, se pedepseste cu închisoare de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
  Banii, valorile sau orice alte bunuri care au facut obiectul luarii de mita se confisca, iar daca acestea nu se gasesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

  Dumneavoastră spuneţi aşa:
  „Mita este modalitatea de a obţine bunuri, bani sau servicii, atât de către funcţionarii publici cât şi de către orice persoană fizică sau juridica, fără acte legale.”

  Acest lucru înseamnă că un cerşetor primeşte mită, băiatul de la colţul străzii care spală parbrizele la stop primeşte mită, prietenul care vine în vizită cu o sticlă de băutură oferă mită. Dacă mergeţi în piaţă şi luaţi un kg de cartofi, conform definiţiei dumneavoastră, aţi obţinut bunuri, ca persoană fizică, fără acte legale şi aţi luat, în consecinţă, mită.

  Dacă urmăriţi definiţia în vigoare (cea din Codul Penal) a mitei, intervine, foarte clar, şi obiectivul mitei, adică „în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri”. Dacă nu există intenţia de a condiţiona foloasele de un serviciu făcut faţă de cel care dă mita, mita nu există.

  Cele ce le spuneţi dumneavoastră mai sus sunt incluse în expresia: „bani sau alte foloase”.

  Ceea ce faceţi mai departe este să măriţi cuantumul pedepsei.

  Pedeapsa nu este deloc mică, între 3 şi 12 ani (minima fiind 3 nu se poate da o pedeapsă cu suspendare), respectiv între 3 şi 15 ani în cazul funcţionarilor cu atribuţii de control, nu este deloc ceva puţin. Ca să vă faceţi o idee, omorul, una din cele mai grave infracţiuni incriminate de Codul Penal, are pedepse până la maxim 25 de ani. Ar fi absurd ca pentru mituire să existe pedepse cât maximul pentru omor.

  Pe de altă parte, problema mitei nu se naşte din faptul că pedeapsa este prea mică, ci din faptul că la o sută de mii de mituiri numai una ajunge în faţa instanţei şi nouă zeci şi nouă de mii nouă sute nouăzeci şi nouă scapă. Dacă măcar 50% dintre mituiri ar ajunge în stadiul de dosar penal, cu siguranţă că pedepsele deja existente în Codul Penal ar fi îndeajuns.

  Apreciază

 4. @ Popateapa,
  Îmi pare rău, dar pe mine nu mă prea entuziasmează proiectul de mai sus. Înţeleg natura protestului legat de iniţiativa legislativă, dar nu aşa se procedează. Iniţiativa legislativă trebuie integrată în întreg sistemul instituţional şi, de aceea, aceasta trebuie în prealabil cunoscut pentru a nu introduce contradicţii.
  Dacă voi avea timp, sper să revin cu ceva amănunte.

  Apreciază

 5. @ Popateapa,
  Idee formidabilă, proiect bun .Dar cum noi bloggerii nu putem introduce proiectul in parlament că nu suntem parlamentari, cu greu isi va găsi materializarea.Eu unul sunt de acord si-mi dau oricând semnătura dar, oare, este de ajuns ?

  In tara-n care mituitoru-i mituit
  Iar mita-i arma cea mai tare
  Omul simplu-i fraierit
  Mai rău ca-n codrul mare.
  Iar dacă stăm să ne gândim
  Că interesul poartă fesul
  E cam greu ca să găsim
  Adepti pentru-a semna demersul.

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.