Remember Jan Palach. Adrian Sobaru un alt om de toata isprava!


Jan Palach (n. 11 august 1948, Mělník; d. 19 ianuarie 1969, Praga) a fost un student (la Universitatea Carolină) din

Cehoslovacia, care şi-a dat foc în Piaţa Wenceslas din Praga pe 16 ianuarie 1969 în semn de protest faţă de invazia Cehoslovaciei de către trupe ale Tratatului de la Varşovia.

Jan Palach a fost un martir şi, în timpul regimului comunist, era un simbol pentru o Cehoslovacie liberă.

http://ro.wikipedia.org/wiki/Jan_Palach

Pentru noi încă fără nume,la ora aceasta, dar aidoma lui Jan Palach va deveni un simbol,un martir în lupta împotriva corupției,incompetentei și relei credințe a președintelui încă în funcție Băsescu  și a haitei sale PDL-iste. E drept ca medicii aserviți regimului vor încerca sa îl scoată bolnav mintal. Rușine lor dacă vor face asa ceva! Ei sunt bolnavi cu câinele conducător al haitei!

For we still nameless at this time, but like Jan Palach will become a symbol, a martyr in the fight against corruption, incompetence and bad faith yet still in office President Basescu and his PDL-pack smart. It is true that doctors are enchained by the regime. They will try to find him mentally ill. Shame on them if they do something like that! They are sick with the dog leading the pack!

Pour nous pas encore de nom à ce moment, mais comme Jan Palach deviendra un symbole, un martyr de la lutte contre la corruption, d’incompétence et de mauvaise foi, selon le président Basescu et son PDL-pack à puce. Il est vrai que certains médecins sont enchaînés par le régime. Ils vont essayer de lui trouver des malades mentaux. Honte à eux s’ils font quelque chose comme ça! Ils sont malades avec le chien en tête du peloton!

 

Palach-Zajic-memorial  Un memorial ar trebui făcut și în parlamentul României!

Palach Zajic-Memorial-A memorial should be done in the parliament of Romania!

Palach Zajic-mémoire-Un mémorial doit être fait dans le Parlement de la Roumanie!

Mi-am permis sa preiau comentariul de la articolul

Un bărbat angajat ca electrician la TVR , în jur de 40 de ani, s-a aruncat de la unul  dintre balcoanele Parlamentului,de pe realitatea.net

J’ai pris le commentaire de l’article
Un homme employé comme électricien dans une TVR, environ 40 ans, a été éjecté de l’un des balcons du Parlement européen sur realitatea.net

Nu mai încercați sa-i răpiți gloria. Electricianul Adrian Sobaru a ieșit din rândul mămăligarilor. Nu mai puteți sa-l trageți înapoi. Grecii i-ar arata tot RESPECTUL. Omul s-a aruncat de la balcon cu gândul ca va schimba ceva in capul politicienilor si sa ne transmită ceva din curajul lui. Un om care striga de pe targa LIBERTATE nu e depresiv sau schizofrenic cum incearca unii sa-l eticheteze și nici nu se vinde pentru 2500 de ron

Do not try and abducted to glory. Adrian Sobaru electrician came among mămăligarilor*. You can not pull him back. Greeks would show respect. The man was thrown from the balcony with the thought that politicians will change something in his head and send us some of his courage. A man on a stretcher shouting FREEDOM is not depressed or schizophrenic as some people try to label him nor sells for 2500 ron.(aprox 570 €)

Ne pas essayer et enlevé à la gloire. Adrian Sobaru électricien est sortis de  catégorie de ” mămăligarilor”. Vous ne pouvez pas lui retirer la gloire. Grecs, il serait faire preuve de respect. L’homme a été jeté du balcon avec la pensée que les politiciens vont changer quelque chose dans leures  têtes. Il voulait à transmettre quelque chose de son courage. Un homme sur une civière en criant liberté n’est pas déprimé ou schizophrénique que certaines personnes essaient de lui coller une étiquette, ni se vend 2500 ron (~570 €)

*Due to the lack of reaction of people in front of government injustice, Romanians say to each other „mămăligari”, which translates roughly people apathy, without reaction.

*En raison de l’absence de réaction des gens face à l’injustice du gouvernement, les Roumains disent les uns aux autres, les uns les autres „mămăligari” qui se traduit à peu près l’apathie des gens, sans réaction.

Internationala

Sculaţi, voi oropsiţi ai vieţii,
Voi, osîndiţi la foame, sus!
Să fiarbă-n inimi răzvrătirea,
Să-nceapă al lumii vechi apus!
Sfîrşiţi odată cu trecutul negru,
Sculaţi, popor de osîndiţi!
Azi nu sînteţi nimic în lume,
Luptaţi ca totul voi să fiţi!

Hai la lupta cea mare,
Rob cu rob să ne unim,
Internaţionala
Prin noi s-o făurim!

Sculaţi, nu-i nici o mîntuire
În regi, ciocoi sau dumnezei!
Unire, muncitori, unire,
Şi lumea va scăpa de ei!
Prea mult ne-au despuiat tîlharii
Ce-n lume, lux, desfrîu se scald:
Să ne unim toţi proletarii,
Să batem fierul cît e cald!

Hai la lupta cea mare,
Rob cu rob să ne unim,
Internaţionala
Prin noi s-o făurim!

Ţărani şi muncitori, noi sîntem
Partidul, mare muncitor!
Pămîntul este-al celor harnici,
Cei leneşi plece unde vor!
Cînd vulturi lacomi, corbi de pradă,
N-or mai pluti nori negri-n vînt,
Pe cer luci-va-ntotdeauna
Al înfrăţirii soare sfînt.

Hai la lupta cea mare,
Rob cu rob să ne unim,
Internaţionala
Prin noi s-o făurim!

1888 versuriEugène Pottier

muzicaPierre Degeyter