Gânduri de jale/Thoughts of gloom


Gânduri de jale

Cum va evolua situaţia de criza economic actuală? Cum se va finaliza? Întrebări la care noi muritorii obişnuiţi, putem sa emitem supoziţii! Aceia care au declanşat criza şi care o gestionează,   nu  vor răspunde la întrebările noastre!

Îmi aduc aminte din ce am studiat în scoală despre criza din 1939! S-au împuţinat  pieţele  de desfacere pentru produse. În  boom-ului tehnologic s-a mărit producţia. Numărul oamenilor, ce puteau cumpăra ce se producea, s-a redus . Marile corporaţii financiare au cautat sa îşi păstreze banii.
Atunci a fost creat Hitler,pentru ca Hitler a fost o creaţie a unor cercuri interesate! S-a declanşat al doilea război mondial!  Distrugerile războiului au trebuit sa fie înlăturate. S-a separat lumea în doua blocuri concurente.  Comunişti şi capitalişti,estul şi vestul Europei!
Desfiinţarea celor doua blocuri politico-militare a dus la slăbirea competiţiei intre aceştia. Acapararea  pieţei post-comuniste de către  economiile vest europene  a dus la saturarea acestora. Involuţia economica a acestor tari, a făcut sa scadă şi  puterea de cumpărare ca şi spaţiul destinat noilor pieţe.
Economiile vest europene puternic dezvoltate , au finanţat deficitul de plata al acestor economii, prin împrumuturi atractive.
A început criza prin acumulări de stocuri de mărfuri ce nu-şi mai găsesc cumpărători. Nu mai exista nici competitivitate.
Sunt doua ieşiri din aceasta situaţie :
1.Un nou Război. Aceasta ar putea duce la  distrugerea planetei,iar cei ce spera sa supravieţuiască,nu vor reuşi.
2. Mari bancheri ai lumii sa investească pe termen lung în susţinerea unor proiecte economice,cum ar fi fertilizarea terenurilor  Africii, colonizarea altor planete,etc.
Acest mod de stopare a crizei nu va aduce imediat profit.  Pe termen lung va fi o investiţie foarte rentabila.
Aceştia trebuie sa renunţe la atitudinea de oameni fără suflet şi sa vadă şi din punct de vedere umanitar situaţia civilizaţiei umane!
Acestea sunt gândurile unui muritor obişnuit!

As vrea sa ştiu şi opinia voastră!

PS. Rog prietenii blogeri care cunosc mai bine decât mine engleza sa ma corecteze unde estenevoie!

 

 

Thoughts of gloom

How will the current economic crisis? How will this finish? Questions to which we ordinary mortals, we can issue any assumptions! The one that triggered the crisis and that it maintains will not answer our questions!

I remember that I studied in school about the crisis of 1939! Became tight markets for its products. The technology boom has increased production. Number of people who could buy what was produced was low. Big financial corporations have sought to keep the money.
That was created Hitler, because Hitler was a creation of some interested circles! It has triggered the Second World War! Destruction of war had to be removed. They separated the world into two competing blocs. Communists and capitalists, Eastern and Western Europe!
Abolition of the two blocks  political and military groups,blocks , weakened competition between them. Post-communist market monopolization by the West European economies led to their saturation. Economic involution of these countries, made its purchasing power decline as space for new markets.
Highly developed western European economies, have financed the payment of these savings shortfall by borrowing attractive.
The crisis started by the accumulation of stocks of goods that could no longer find buyers. There was no competition.
There are two exits from this situation:
1.A new war. This could destroy the planet, and those who hope to survive, they will fail.
2. Big bankers of the world to invest long-term in support of economic projects, such as fertilizing the land of Africa, colonizing other planets, etc..
The way to stop the crisis will not bring immediate profit. In the long run will be a very profitable investment.
They must abandon the attitude of people without a soul and to see and humanitarian situation in terms of human civilization!
These are the thoughts of a common mortal!

 

I want to know your views

Articolul a aparut ca un comentariu în The New York Times ,la acest articol:

„Irish Debt Crisis Forces Collapse of Government”

By LANDON THOMAS Jr.
Published: November 22, 2010
64.   Popa Teapa
Romania
November 23rd, 2010
2:12 pm

6 gânduri despre „Gânduri de jale/Thoughts of gloom

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.