America return to wisdom!


U.S. experience in the Korean War, the war was lost by United States Army, is an example that should give pause for thought.
Vietnam War! War in Afghanistan! War in Iraq! The war in Yugoslavia. All these wars have not brought anything good or the United States and the rest of the world.

Korean War began the day 25 June 1950. On July 27, 1953 they signed a truce. http://ro.wikipedia.org/wiki/Războiul_din_Coreea

1.Coreea. It is true that Korean War veterans have remained few. I was born in 1954 and I know about this conflict that we learn from history books. I know the American people did not agree with this war!

2.Vietnam. Those my age remember well the movements against the war in Vietnam, the whole world! They produced a wave of other veterans! High costs to the U.S. government. Global antipathy.

3. Afghanistan! That have been criticized Russia entered the war. The U.S. government financed the Taliban to defeat the Red Army! So Osama bin Laden became the head of the Taliban. Al-Qaeda enemy America. Indirectly, America financed the ones who destroyed the Twin Towers of World Trade Center in New York! The war in Afghanistan did not end. I’m sure there will be over soon! High costs for America. Global antipathy. Solidarity of Muslim fundamentalists!
4. Yugoslavia. High costs, dislike people from the neighborhood. Writing here trying to be objective. When we heard bombs exploding in Novi Sad, and I’ve hated Americans. I was Romanian sailor, working on the Romanian ship on the Danube! I still do not love you anymore! It destroyed the bridge that knew him for decades. They destroyed an economically prosperous country under a regime that Moscow opposed. It was better if we let the Europeans to solve their problems! Here Americans have encouraged Albanian Muslim extremists!

I regret to say, but a common mistake is with Afghanistan.

5.lrak. The war originally started as a U.S. intelligence said Iraq has an atomic weapon!

It was a pretext for removing Saddam from Iraq’s leadership! Why? Iraqi oil was increasingly difficult to access America!

Many had lost. Romanian state, agreeing to în2028 Iraq debt rescheduling. companies had to pay the Romanian economic activities in Iraq played to the amount of 112 .000.000. U $. But Romania lose more. Lrak disrupt military expenditures in Romanians lose millions of dollars that will not ever be recovered.

It is true that U.S. companies will take over the reconstruction work in Iraq and will make large profits.

6.Coreea. The current conflict between the two Koreas, is quite serious. I think it would be best to let Chinese people to resolve it. I’m in the area have similar cultures! It is true that the U.S. is afraid of losing influence in the area. Perhaps the loss of military bases here.

If American diplomacy would treat the subject with the Chinese diplomacy would eventually find ways to solve common.

Should America reconsider its attitude to the world’s policeman.

Since the Second World War America was no longer liked the interventions of other wars. But no war has not taken place on American soil during the last century!

I will say that war Europe and Yugoslavia, had effects on human health of neighboring countries. Agriculture was also lost. Frequent rain led to the disappearance of some crops. Orchards have dried whole. Novi-Sad name means „new plantations.” They have never yielded fruits after the war.

One factor resulting from these wars is environmental pollution. Chernobyl was a minor point compared to the pollution caused by the five wars mentioned. Think of Agent Orange in Vietnam!

I think these views are common sense and objective.

I still believe that America is able to understand diplomacy: these are areas where others can better address crisis situations!

Teapa Popa Yours

America, revino la înţelepciune


Experienta avută de SUA în războiul din Coreea , război ce a fost pierdut de armata Statelor Unite, este un exemplu ce trebuie sa dea de gândit. Războiul din Vietnam! Războiul din Afganistan! Războiul din Irak! Războiul din Iugoslavia.Toate aceste războaie nu au adus nimic bun nici Statelor Unite, nici restului lumi !

Războiul din Coreea a debutat în ziua de 25 iunie 1950. Pe 27 iulie 1953 s-a semnat un armistiţiu. http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83zboiul_din_Coreea

1.Coreea. Este drept că veterani din războiul Coreei au rămas puţini. Sunt născut în 1954 şi ştiu despre acest conflict  ce am învăţat  din cărţile de istorie. Ştiu ca poporul american nu a agreat acest război!

2.Vietnam. Cei de o vârsta cu mine îşi amintesc bine de mişcările împotriva războiului din Vietnam,din toată lumea! Au produs un un alt val de veterani! Cheltuieli mari pentru guvernul american. Antipatie la nivel mondial.

3. Afganistan! Au fost criticaţi ruşi ca  intraseră  în război. Guvernul american i-a finanţat pe talibani pentru a-i învinge Armata Roşie! Aşa Osama bin Laden a ajuns şeful talibanilor. Al-Qaeda duşmanul Americii. În mod indirect, America i-a finanţat  pe cei ce au dărâmat Turnurile Gemene ale World Trade Center din New York ! Războiul din Afganistan nu s-a sfârşit . Sunt sigur ca nu se va sfârşi curând! Cheltuieli mari pentru America. Antipatie mondiala. Solidaritate a musulmanilor fundamentalişti!

Panoramic view of Novi Sad from Petrovaradin f...
Image via Wikipedia

3. Iugoslavia. Cheltuieli  mari,antipatia popoarelor din vecinătate.Scriind aici încerc sa fiu obiectiv.Când auzeam bombele explodând la Novi Sad, eu îi uram pe americani. Eram marinar român,lucrând pe nava românească pe Dunăre! Nici acum nu-i mai iubesc! S-a distrus podul pe care îl ştiam de zeci de ani. Au distrus o tara care prosperase economic sub un regim ce se opunea Moscovei. Era mai bine dacă îi lăsau pe europeni sa îşi rezolve singuri problemele ! Aici americanii au încurajat extremiştii musulmani din albanezi!

Regret sa spun ,dar  aceeaşi greşeală este şi cu  Afganistanul.

4.lrak. Războiul a pornit iniţial pentru ca spionajul american a spus ca Irakul deţine arma atomica!

A fost un pretext pentru înlăturarea lui Saddam de la conducerea Irakului! De ce? Petrolul Irakian era tot mai greu accesibil Americii!

Multe state au avut de pierdut. Statul roman , acceptând eşalonarea datoriilor Irakului pana în2028. a fost nevoit sa plătească firmelor române ce desfăşuraseră activităţi economice  în Irak suma de 112 .000.000. U$. Dar

România pierde mai mult.  Cheltuielile pentru  armata dizlocată în lrak, românii pierd milioane de dolari care nu vor mai fi recuperaţi niciodată.

E drept ca firmele americane vor prelua lucrari de reconstrucţie în Irak şi vor avea profituri mari.

6.Coreea. Actualul conflict dintre cele doua Coreei, este destul de grav. Cred ca ar fi bine sa fie lăsaţi Chinezii sa îl rezolve. Sunt în zona respectiva,au culturi apropiate! E drept ca Statele Unite se tem de pierderii influenţei în zona. Probabil şi pierderea bazelor militare de aici.

Dacă diplomaţia americana ar trata subiectul cu diplomaţia Chineza, ar găsi până la urma căi comune de rezolvare.

Ar trebui ca America sa îşi revizuiască atitudinea de jandarm al lumii.

De la cel de al doilea război mondial America nu a mai fost simpatizata în intervenţiile din alte războaie. Însă nici un război nu s-a desfăşurat pe pământ american  în secolul trecut!

Sunt european şi va spun ca războiul Yugoslaviei, a avut efecte asupra sănătăţii oamenilor din tarile învecinate. De asemenea şi agricultura a avut de pierdut. Desele ploi acide au dus la dispariţia unor culturi agricole. Livezi întregi s-au uscat. Numele Novi-Sad înseamnă „plantaţii noi”. Acestea n-au mai rodit după război.

Un factor ce rezulta din aceste războaie este poluarea mediului. Cernobîl a fost un punct minor, fata de poluarea provocata de cele cinci războaie menţionate. Gândiţi-va la agentul oranje din Vietnam!

Eu cred că aceste opinii sunt de bun simt şi obiective.

Încă mai cred că America are diplomaţie capabila sa înţeleagă:  sunt zone în care alţi pot  rezolva mai bine situaţiile de criza!

Al dumneavoastră Popa Teapa

Gata, nu mai tac! O iau de la capăt!


Carol I of Romania
Image via Wikipedia

Scârbit de politicienii noştri am ţinut” o perioada de doliu”, sau de ignorare a acestora. Nu pot prelungi aceasta perioada , când imbecilitatea ne  cotropeşte la cel mai înalt nivel! Îmi vine să urlu, să vomit cuvinte spurcate, când văd contaminarea cu prostie. Iată ce spune guvernatorul Băncii Naţionale a Românie!!!!!!!

„3,7 milioane de debitori au credite de consum negarantate*. Răspunsul meu este tranşant: este clar ca decizia de îndatorare a fost democratică (… ) Numai în 2007-2009 s-au cumpărat un milion de maşini noi, 17 miliarde de euro, deci eu cred ca la întrebarea cine a îndatorat România trebuie sa avem in vedere acest lucru. Băncile au fost intermediari, putem spune ca i-au ademenit (…), dar nu s-au împrumutat ele ca sa îndatoreze România, s-au imprmutat romanii „,

Popor de vinovaţi! Băi nea Mugure, mai taie-i coada, zău asa!  Laconia băncilor şi nevoia tarilor europene de a-şi vinde marfa din stocuri a venit sa ne păcălească cu oferte care mai de care mai „apetisante”. Putini oameni şi-au dat seama ca  deschiderea occidentului către estul Europei era un gest de nevoie ,nu de înţelegere , sau  compasiune. Nu mai aveau deschidere spre pieţe noi,iar „chinezăriile”ii făceau necompetitivi.

Nea Mugure nu prea ştii ce să mai spui, şi ai luat-o pe urma „marinelului”!

De ce băncile nu şi-au îndreptat atenţia spre dezvoltarea altor sectoare? Simplu: voi bancherii preferaţi să vă circule repede banii ca să îi înmulţiţi. Băncile cazând în mâinile străinilor, aceştia au avut interesele lor naţionale, pe care sa le slujească! Au tras de  români ca de hoit. Nu ştiau cum sa ii mai amăgească sa ia credite,de multe ori  acestea  fiind direcţionate către un anume produs! Dacă voi aţi fost deştepţi de ce n-aţi lansat de atunci un semnal de alarma?  Sau aţi fost mâna în mâna cu ei, sau şi voi aţi fost lideri(oare?) proşti (sau fără lideri)!!!!!!

De ce  nu aţi orientat politica băncilor prin pârghiile ce le aveaţi  sa investească unde trebuie? Mai degrabă cred ca aţi vândut ţara asta!

Cel ce culpabilizează un popor , cel ce spune ca poporul sau este prost, nu mai trebuie sa fie băgat în seama. Ar trebui ceva de genul excomunicării practicate de Biserica Catolica!

S-ar răsuci în mormântat Carol I, care a bătut primul leu romanesc , dacă ar afla ce fac astăzi bancherii romani împreună cu preşedintele tarii!

„La 22 aprilie 1867 este stabilită moneda naţională leu, ca o monedă bimetalică cu etalonul la 5 grame de argint sau 0,3226 grame de aur şi având 100 de diviziuni, numite bani!”

Leu românesc

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

http://ro.wikipedia.org/wiki/Leu_rom%C3%A2nesc#Primul_leu

*De ce sunt negarantate creditele ? A fost o şmecherie pentru că în contract iţi asumi nişte riscuri greu de ocolit! E şmecheria voastră, şi cum în toate vremurile bancherii au fost nişte „Hagi Tudose”, acum o întorci în favoarea voastră!

De ce si pentru ce actuala criza!/ Why and for what crisis?


Map of Eastern European Countries
Image via Wikipedia

Evoluţia viitoare a  actualei  crize economice

Am alăturat harta tarilor est europene pentru a vedea ce piaţă de desfacere a  câştigat vestul prin căderea comunismului

Aceasta criza ar fi apărut mult mai devreme! De ce spun aceasta?
Evenimentele din 1989 , când a fost înlăturat sistemul comunist, au venit în favoarea tarilor europene dezvoltate!

Economiile lor  lucrau pe supraproducţie, având stocuri greu vandabile.

A apărut   o noua piaţă! Produse ce , pana atunci,nu au fost la îndemâna multor  cetăţeni est-europeni, au avut  o piaţă activa în acea perioada. Stocurile s-au micşorat relansând producţia!

Acest boom  economic a fost unul fals! Noile pieţe aveau rezerve financiare limitate. S-a dezvoltat consumul,dar adevăratul producător de valoare adăugată, industria grea şi agricultura,au intrat în declin. Bancherii din aceste tari vest europene au început sa susţină aceste economii prin împrumuturi.
Aveau nevoie în continuare de pieţe de desfacere!
Primele proprietăţi cumpărate în tarile est europene au fost băncile,pana atunci de stat!
Economia acestor tari a devenit o economie de consum, fără a mai produce alte bunuri industriale şi agricole.
Bancherii aveau nevoie sa le circule banii, pentru profit rapid,iar est europenii dăduseră peste facilităţile creditării şi altor instrumente bancare! Capitalismul sălbatic, din aceste tari, a dus la lărgirea păturii de săraci cei care nu mai pot cumpăra! Bugetele sociale au cunoscut o tot mai mare împovărare. Pentru finanţare ,şi mai ales pentru desele campanii electorale,s-au luat alte împrumuturi! S-a produs efectul bulgărelui de zăpadă.
Cazul Greciei şi  Irlandei, este diferit. Aceste tari având o industrie preponderent turistica, fără a avea o industrie prea dezvoltata, au contractat împrumuturi pentru a dezvolta aceasta turismul.
Portugalia,Spania,Italia,au importat multa forţă de munca străină! Daca aceştia ar fi rămas acasă, ar fi dezvoltat tarile lor!
Banii câştigaţi de aceştia s-au întors în tarile lor,unde au creat un boom imobiliar!
Creditele oferite pentru cumpărarea de produse occidentale , au ajuns la scadenta! Imposibilitatea de plata duce la executare silita. Saturarea pieţei cu astfel de produse a dus la scăderea preţului. Este greu de crezut ca bancherii vor accepta pierderi.
Pentru menţinerea acestor pieţe,dar şi pentru recuperarea profitabila a creditelor acordate se fac alte împrumuturi susţinute de FMI şi Banca Uniunii Europene!
Falimentarea unor tari precum România sau Irlanda, ar aduce pierderi uriaşe Bancherilor!
Sunt doar opinii de om trecut prin viata,ajuns la 56 de ani. E o opinie de Est european . Eu sunt cetăţean român!
Cer scuze dar nu cunosc perfect limba engleza, asa ca unele corecturi ma vor ajuta! Chiar va rog!
Popa Teapa

Locul unde apare în New York Times comentariul:

http://www.nytimes.com/roomfordebate/2010/11/17/should-ireland-accept-a-bank-bailout/no-viable-alternatives?permid=7#comment7

Further development of the current economic crisis

I joined the Eastern European country map to see the market for the West won the fall of communism

This crisis could have occurred much earlier! Why do I say this?
The events of 1989, he was overthrown communism, came to favor the developed European countries!

Their savings on over-worked, with stocks hard sell.

There was a new market! Products by then, were not the reach of many East European citizens had an active market in that period. Stocks fell jumpstarting production!

This boom was a false one! New markets had limited financial reserves. Consumption has grown, but the true value-added manufacturer of heavy industry and agriculture have declined. Bankers of the West European countries began to support the economy through loans.
They needed further outlets!
The first property purchased in Eastern European countries, banks have been, until then the state!
The economy of these countries has become a consumer economy, without producing other industrial and agricultural goods.
Bankers needed money to move them for quick profit, and Eastern Europeans had given more credit facilities and other banking instruments! Savage capitalism, in these countries has led to widening the poor stratum who can not buy! Social budgets have seen an increasing burden. For financing, and especially for the frequent election campaigns, have taken other loans! There was a snowball effect.
For Greece and Ireland, is different. Those countries with a predominantly tourist industry, an industry without too developed, borrowing contracted to develop the tourism.
Portugal, Spain, Italy, imported more foreign labor! If they had stayed home, would have developed their own countries!
The money earned by them were returned to their countries, where they created a property boom!
Loans offered to buy Western products have reached maturity! Failure to pay leads to foreclosure. Saturate the market with such products has led to depressed prices. It’s hard to believe that bankers will accept losses.
To maintain these markets, but also profitable for the recovery of loans to other loans are backed by the IMF and the European Union!
Bankruptcy countries such as Romania or Ireland, would bring huge losses Bankers!
They’re just opinions man went through life, reached 56 years. It’s an Eastern European Review. I am a Romanian citizen!
I apologize but I do not know perfect English, so that some corrections will help me! Just please!

Popa Teapa

http://www.nytimes.com/roomfordebate/2010/11/17/should-ireland-accept-a-bank-bailout/no-viable-alternatives

Uimitor site-ul oficial al României este:http://www.presidency.ro/


Image representing New York Times as depicted ...
Image via CrunchBase

Tuesday, November 23, 2010

World

General Information on Romania

Official Name: Romania
Capital: Bucharest (Current local time)
Government Type: Republic

Population: 22,276,056
Area: 91,699 sq. mi.; somewhat smaller than New York and Pennsylvania combined.
Languages: Romanian, Hungarian, German
Literacy: Total population: 97.3; Male: 98.4%; Female: 96.3%
Year of Independence: 9 May 1877
Web site: http://www.presidency.ro/

Asa  apare pe site-ul  de la NYT Romania.

Gânduri de jale/Thoughts of gloom


Gânduri de jale

Cum va evolua situaţia de criza economic actuală? Cum se va finaliza? Întrebări la care noi muritorii obişnuiţi, putem sa emitem supoziţii! Aceia care au declanşat criza şi care o gestionează,   nu  vor răspunde la întrebările noastre!

Îmi aduc aminte din ce am studiat în scoală despre criza din 1939! S-au împuţinat  pieţele  de desfacere pentru produse. În  boom-ului tehnologic s-a mărit producţia. Numărul oamenilor, ce puteau cumpăra ce se producea, s-a redus . Marile corporaţii financiare au cautat sa îşi păstreze banii.
Atunci a fost creat Hitler,pentru ca Hitler a fost o creaţie a unor cercuri interesate! S-a declanşat al doilea război mondial!  Distrugerile războiului au trebuit sa fie înlăturate. S-a separat lumea în doua blocuri concurente.  Comunişti şi capitalişti,estul şi vestul Europei!
Desfiinţarea celor doua blocuri politico-militare a dus la slăbirea competiţiei intre aceştia. Acapararea  pieţei post-comuniste de către  economiile vest europene  a dus la saturarea acestora. Involuţia economica a acestor tari, a făcut sa scadă şi  puterea de cumpărare ca şi spaţiul destinat noilor pieţe.
Economiile vest europene puternic dezvoltate , au finanţat deficitul de plata al acestor economii, prin împrumuturi atractive.
A început criza prin acumulări de stocuri de mărfuri ce nu-şi mai găsesc cumpărători. Nu mai exista nici competitivitate.
Sunt doua ieşiri din aceasta situaţie :
1.Un nou Război. Aceasta ar putea duce la  distrugerea planetei,iar cei ce spera sa supravieţuiască,nu vor reuşi.
2. Mari bancheri ai lumii sa investească pe termen lung în susţinerea unor proiecte economice,cum ar fi fertilizarea terenurilor  Africii, colonizarea altor planete,etc.
Acest mod de stopare a crizei nu va aduce imediat profit.  Pe termen lung va fi o investiţie foarte rentabila.
Aceştia trebuie sa renunţe la atitudinea de oameni fără suflet şi sa vadă şi din punct de vedere umanitar situaţia civilizaţiei umane!
Acestea sunt gândurile unui muritor obişnuit!

As vrea sa ştiu şi opinia voastră!

PS. Rog prietenii blogeri care cunosc mai bine decât mine engleza sa ma corecteze unde estenevoie!

 

 

Thoughts of gloom

How will the current economic crisis? How will this finish? Questions to which we ordinary mortals, we can issue any assumptions! The one that triggered the crisis and that it maintains will not answer our questions!

I remember that I studied in school about the crisis of 1939! Became tight markets for its products. The technology boom has increased production. Number of people who could buy what was produced was low. Big financial corporations have sought to keep the money.
That was created Hitler, because Hitler was a creation of some interested circles! It has triggered the Second World War! Destruction of war had to be removed. They separated the world into two competing blocs. Communists and capitalists, Eastern and Western Europe!
Abolition of the two blocks  political and military groups,blocks , weakened competition between them. Post-communist market monopolization by the West European economies led to their saturation. Economic involution of these countries, made its purchasing power decline as space for new markets.
Highly developed western European economies, have financed the payment of these savings shortfall by borrowing attractive.
The crisis started by the accumulation of stocks of goods that could no longer find buyers. There was no competition.
There are two exits from this situation:
1.A new war. This could destroy the planet, and those who hope to survive, they will fail.
2. Big bankers of the world to invest long-term in support of economic projects, such as fertilizing the land of Africa, colonizing other planets, etc..
The way to stop the crisis will not bring immediate profit. In the long run will be a very profitable investment.
They must abandon the attitude of people without a soul and to see and humanitarian situation in terms of human civilization!
These are the thoughts of a common mortal!

 

I want to know your views

Articolul a aparut ca un comentariu în The New York Times ,la acest articol:

„Irish Debt Crisis Forces Collapse of Government”

By LANDON THOMAS Jr.
Published: November 22, 2010
64.   Popa Teapa
Romania
November 23rd, 2010
2:12 pm

Adaugat de mine în New York Times


What I understood from other previously published articles, is it the bankers? Yes, having at one time, a surplus of money they have sought to invest! They found certain financial havens! Countries that had borrowed a highly developed industry and agriculture. Elsewhere, countries such as Eastern Europe, were destroyed, with the local politicians,their economy.

Example Romania! Many factories could be retooled, but they represented a serious competitor for Western European manufacturers! Abolishing the power production, Romania and other countries have become a huge market for them! Even though Ireland is not Eastern European country, and here the same thing happened, only that here it has destroyed too much. But they got huge debts and their payment ability of domestic production for export, has been exceeded.

The same thing happens in all poor countries, or corrupt politicians! (Corrupt politicians, I referred to Romania)
I’m curious if the NYT may include graphic and Romania made in connection to bank debt!
I’m talking about the schedule made some time ago and published in the pages of this newspaper!
Deutsche BankD – 400
HSBC-593
BNP Paribas-571
Group BPCE-491
SG-453
KBC Group-446

Hypo Real Estate, 10280
Royal Bank of Scotland-5020
Allied Irish Bank-4136
Bank of Ireland -1186
Crédit Agricole – 929
Danske Bank – 655

Ce am înţeles din alte articolele publicate anterior,de vina sunt bancherii. Da ,având la un moment dat ,un surplus de bani aceştia au cautat sa-i investească! Au găsit anumite paradisuri financiare! Au împrumutat tari care nu aveau o industrie şi agricultura foarte dezvoltate. In alte parţi , cum ar fi tarile Est-europene, au distrus ,cu concursul politicienilor locali,economia acestora .

Exemplu România! Multe uzine puteau fi retehnologizate , dar ele reprezentau o concurenta serioasa pentru producătorii Vest-Europeni! Desfiinţând puterea de producţie,România şi celelalte tari au devenit o piaţă uriaşă pentru ei! Chiar dacă Irlanda nu este tara est Europeana , şi aici s-a petrecut aceleaşi lucruri,numai ca aici nu s-a distrus prea mult. Dar datoriile acumulate au ajuns enorme, iar posibilitatea de plata a acestora din producţia interna destinata exportului, a fost depăşită. Acelaşi lucru se întâmplă în toate tarile sărace, sau cu politicieni corupţi!( Politicieni corupţi,m-am referit la România)
Sunt curios dacă NYT poate sa includă în graficul făcut şi România ,în legătură datoriile către bănci!
Vorbesc despre graficul făcut cu ceva timp în urma şi publicat în paginile acestui ziar!
Deutsche BankD – 400
HSBC-  593
BNP Paribas- 571
Group BPCE- 491
Société Générale- 453
KBC Group- 446

Hypo Real Estate- 10.280
Royal Bank of Scotland- 5.020
Allied Irish Bank- 4.136
Bank of Ireland -1.186
Crédit Agricole – 929
Danske Bank – 655

http://krugman.blogs.nytimes.com

September 28, 2010, 10:19 am

Sympathy for Ireland

Acesta este locul în care v-a apare comentariul.

Etnobotanice la Olteniţa!!!!!!!!


Cu stupoare am văzut că în urbea(sa nu-i zic comuna) noastră a apărut un magazin de substanţe etnobotanice. Deci droguri la liber! Uşoare sau nu ,tot droguri sunt. Campania împotriva fumatului ,deci împotriva altui drog, este tot mai acerbă. Astea-magazinele etnobotanice-la indemnul  mult prea iubitei fiice a lui Băsescu-legalizarea acestor droguri – se înmulţesc ca ciupercile. Oamenii n-au ce manca, iar ei ii tentează pe tineri cu astfel de prostii!

Nu Drogurilor în Olteniţa!

Nu cumva acest magazin îi aparţine domnului Cercel sau Milescu?

Nu cumva fac parte dintr-o reţea naţională ce are ca şefi pe fiica preşedintelui şi alte rude?

Am scris sub impresia momentului,dar voi  cauta în continuare!

<<Deşi au omorât zeci de tineri, substanţele etnobotanice continuă să se vândă în „magazinele de vise” din România, sub denumirea de îngrăşăminte pentru plante sau odorizante.>>

21 Septembrie 2010

PETRE BADICA, RAZVAN CHIRUTA, PETRICA RACHITA

Deşi au omorât zeci de tineri, substanţele etnobotanice continuă să se vândă în „magazinele de vise” din România, sub denumirea de îngrăşăminte pentru plante sau odorizante.

http://www.romanialibera.ro/